Začínáme rok 2024

Drazí příznivci programu Šástra Dána,

Léto začalo tento rok dříve, a tak jsme nezaháleli a už jsme započali distribuci do dalších okresů ČR. V březnu už jsme rozdali knihy do okresu Brno – město, a nyní rozdáváme knihy do okresu Brno – venkov. Tyto dva okresy jsou velmi náročné na distribuci, protože se musí z velké části obcházet pěšky, což zabere neuvěřitelné množství času, oproti běžným okresům, kde mezi obcemi jezdíme autem, a pěšky naopak chodíme jen v okresním městě. Děkujeme tímto našim stálým podporovatelům, díky jejichž pravidelným příspěvkům můžeme knihy do těchto okresů rozdat. 

Tento rok 2024 jsme díky menšímu počtu příspěvků plánovali zaplnit duchovní literaturou jen dva okresy České republiky. Avšak dva oddaní přijali výzvu „Sponzoruj jeden okres ČR“. Kasturí matají laskavě sponzoruje okres ZLÍN, kam s knihami pojedeme v průběhu května, a druhý okres, okres VYŠKOV, kam pojedeme s knihami až dokončíme okres Zlín, sponzoruje Balarám dás. Děkujeme moc těmto oddaným, kteří se rozhodli zasponzorovat vaišnavskou literaturu do knihoven, škol a čekáren veřejných institucí celého jednoho okresu. O výsledcích distribuce budeme informovat.

Kdokoli by chtěl také „sponzorovat svůj okres“, prosím dejte mi vědět, možnost zde je, a vybírat se dá ze zbylých okresů. 

Na fotografii jsme zachytili vůz našeho distributora Purušotam Kšetry prabhu těsně před výjezdem do okresu Brno venkov. Nechtěl se fotit (tak nastrčil mě), ale jeho automobil je vždy přeplněný vaišnavskou literaturou a vyjíždí vždy na celý týden ve svém osobním volnu. Všechna sláva jemu!

S úctou

V.s. Acyuta Gotra dás