Co je Šástra dána

Prospěch ze Šástra dány (darování šástry)?

Prospěch získává každý, kdo se jakkoliv zapojí. Ti, co knihy obdrží i ti, co je rozdávají nebo distribuci podporují. Když lidé čtou tyto knihy, získávají prospěch, a ti, kdo distribuci knih podporují, se přímo účastní kazatelské mise Šrí Čaitanji Maháprabhua a Šríly Prabhupády. Taková pomoc zvýší distribuci knih, což je nejprospěšnější činnost pro celé lidstvo.

Mise Šástra dány

Účel Šástra dány je umožnit komukoli přímou účast v misionářských činnostech šíření knih Šríly Prabhupády tím, že je sponzoruje. Našim cílem je představit duchovní a filosofickou informaci v těchto knihách co největšímu počtu lidí.

Jak rozdáváme sponzorované knihy?

Umístěním takto darovaných nebo sponzorovaných knih do míst, kde budou řádně udržovány a čteny, jako jsou například:

  • knihovny
  • školy
  • čekárny
  • vládní kanceláře
  • čajovny
  • hotely a motely, apod.

Jak se můžete zúčastnit Vy?

Sponzorováním knih, kreativním nápadem pro jiný zdroj příspěvku, informováním ostatních o tomto programu, atd.

Poděkování

Děkujeme mnohokrát všem přispívatelům za podporu Šástra Dána programu, a také Mahat tattvovi Prabhuovi za poskytnutí informací a zkušeností s programem Šástra Dána, Honzovi Marešovi, Yadukuléšvarovi dásovi, Dayaparovi Prabhuovi a Divya Kišorí déví dásí, Arnoštu Loosovi, a speciální dík patří Martinu Adámkovi z restaurace Govinda. Děkujeme také všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do tohoto programu a pomáhají nám tak naplnit jeho význam.