Rekapitulace roku 2019 a plán na 2020

Pět okresů z Pardubicka je za námi. Růžová opět znázorňuje okresy ČR, kde jsme od roku 2010 až dodnes systematicky věnovali knihy do vesnických a městských knihoven jedné obce vedle druhé.
Každý okres měl průměrně 105 obcí. Za rok 2019 rozdal program Šástra Dána díky Vaší podpoře celkem 2.923 kusů vaišnavské literatury – z toho 59 Bhagavad Gít, 498 velkých knih (Kapila), 498 kuchařek, 501 malých knih (Návraty a Nektar pokynů), 244 magazínů (Hnutí HK) a 1123 knih duchovních učitelů ISKCONu (které byly Šástra dáně zdarma věnovány pro distribuci do knihoven). Detailní evidenci včetně adres umístěných titulů najdete na požádání u mě.
V roce 2019 se rozdávalo v pardubickém kraji (okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Rychnov n. Kněžnou a Pardubice).

V následujícím roce 2020 máme plán rozdávat knihy do obcí pěti okresů:

Okres Tachov
Okres Cheb
Okres Karlovy vary,
Okres Sokolov
Okres Chomutov

Děkujeme všem pravidelným i příležitostným podporovatelům tohoto programu za jejich důvěru a spolupráci v roce 2019. Kdokoli by chtěl také podpořit tento program, info je na webu www.sastradana.cz

Za tým programu Šástra Dána
Váš služebník
Acyuta Gotra das – www.sastradana.cz