Podzim 2012 – Téměř 500 knih do okresu KLADNO!

V obcích okresu KLADNO se tentokrát rozdalo téměř 500 knih Šríly Prabhupády.

Podle Purušotamy Kšetry Prabhu, který, jak je vidět na fotografiích níže, opět knihy distribuoval, byl tento okres nejvíce přívětivý k přijímání knih do vesnických knihoven. Má opět mnoho zajímavých příběhů a zážitků z této distribuce knih Šríly Prabhupády, a rád se s Vámi podělí, stačí mu jen říci. Nerozdával totiž knihy jen v knihovnách, ale také v čekárnách veřejných institucí, jako např. kadeřnictví, salony krásy, solária, manikúry, a také na pobočkách Policie ČR, kde lidé také čekají na odbavení.

Takže nyní jsou knihy v obcích již šesti okresů. Jsou to vesnice a města okresu Benešov, Příbram, Praha-východ, Praha-západ, Mladá Boleslav a Kladno. Sedmý okres, který plánujeme nyní je okres Beroun. Distribuce do tohoto okresu se uskuteční na jaře 2013. Již nyní plánujeme a vyhledáváme informace pro dobití knihoven Berounska.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na této distribuci. Ať už těm, kdo pomohli finančně nebo jinak.

Knihovníci a knihovnice vesnických knihoven přebírají knihy pro své knihovny. Purušotama Kšetra prabhu – hlavní distributor programu Šástra Dána není odrazen, když knihovníky nezastihne v knihovně. Jde za nimi domů a dokonce i do zaměstnání. Jde za nimi k sousedům nebo k přátelům. A pokud nenajde osobu zodpovědnou za knihovnu, tak se na druhý den do vesnice vrátí znovu. Nikdy neopouští vesnici tak, aby její knihovna neměla knihy Šríly Prabhupády.