Okres Jindřichův Hradec

V tomto okrese bylo 78 obcí, a z nich mělo 68 obcí vlastní knihovnu. Rozdáno zde bylo 19 Bhagavad-Gít, 99 velkých knih (Krišna knížky a Prabhupáda), 49 kuchařek, a 116 návratů. Dále 224 česky přeložených knih od Bhakti Vikáše Swámího a Suhotry Swámího. K tomu 5x kniha „Princezny“ od Ananda Kandiní d.d. do dětských oddělení a 7x magazín. Mnoho knih se začíná dávat i do středních škol větších měst každého okresu. Kniha Návraty byla rozdávána i do čekáren kadeřnictví, fittness center, kosmetiky, polocie, atd.
V současné době rozdáváme v okrese Tábor, který má podobný počet obcí. Děkujeme novým i současným podporovatelům tohoto programu Šástra Dána !