Květen 2019 – okres Svitavy

Neúnavně pokračujeme. V květnu se v okrese Svitavy rozdalo celkem 351 knih Šríly Prabhupády, 246 knih duchovních učitelů ISKCONu a k tomu 52 magazínů „Hnutí Hare Krišna“. Celkem se tedy v okrese Svitavy rozdalo 649 kusů literatury, a to přibližně do 90-ti vesnických a městských knihoven. Knihy šly ale také do čekáren kadeřnictví, masáží, fit-center, do několika škol i do čekárny Policie ČR. 
Děkujeme všem, kteří přispěli na nákup knih Šríly Prabhupády. Tentokrát poděkování směřuje také Radkovi a Kláře ze Svitav, kteří významně pomohli distribuci do tohoto okresu. Díky Vám všem se může postupně naplnit proroctví „V každém městě a v každé vesnici“.