Distribuce do okresu Nymburk

Během podzimu a zimy 2013 rozdal program Šástra Dána knihy do všech (sedmdesáti) obecních a městských knihoven okresu NYMBURK. Celkem se rozdalo kolem 400 knih, a podle fotografií níže byli všichni obdarovaní moc vděční za tento knižní dar, a zařadili knihy do svých regálů pro své čtenáře. Tentokrát jsme měli (kromě knih Šríly Prabhupády) sebou i sponzorované knihy Jeho Svátosti Suhotry Svámího (v češtině).

Děkujeme tímto všem přispívatelům, díky kterým byly knihy Šríly Prabhupády pořízeny !!!