Šástra dána – sponzoři a distribuce knih

Veškeré současné informace uvádíme v článcích na stránce „Úvod“.

Všechny knihy jsou distribuovány pouze díky kongregačním přispívatelům ŠÁSTRA DÁNY, kteří porozuměli důležitosti šíření knih Šríly Prabhupády a aktivně se do tohoto programu zapojují! Díky tomu mohou být české knihovny, školy, čajovny, apd. naplněny knihami Šríly Prabhupády a tak je tam lidé mohou číst!

Naši sponzoři

Distribuce knih

Naše provozní výdaje