Skrytá sláva Indie

Steven J.Rosen (Satjarádž dás, žák A.C. Bhaktivedánty Swamiho Prabhupády)

"Byla (Indie) slavná už před nejméně dvaceti pěti stoletími. V době, kdy Babylon válčil s Ninive o nadvládu, kdy Týr zakládal své kolonie, během narůstajícího vlivu Atén, předtím, než se proslavil Řím či Řecko bojovalo s Persií, předtím, než Kýros dodal lesku perské monarchii a Nabuchadnézar dobyl Jeruzalém.......ona již dávno dosáhla velikosti, neli slávy." - M.A. Sherring (1868)

Tato kniha je dokonalým průvodcem indické historie, kultury, filozofie a náboženství.

191 stran, křídový papír, celobarevná publikace.

cena je 190 Kč

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika