Učení královny Kuntí

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

O KRÁLOVNĚ KUNTÍ se vypráví v Mahábháratě, velkém indickém eposu, jehož hlavním námětem je spor o královský trůn, vrcholící bratrovražednou bitvou na Kurukšétře. Tato vzácná žena i v těch nejtěžších situacích dokázala najít vnitřní sílu a projít všemi životními zkouškami.

Učení královny Kuntí je prosté a zároveň vznešené. Její čistá oddanost Šrí Kršnovi ji za všech okolností ochránila před nepřízní osudu a její modlitby, obsažené v této knize, jsou pokládány za mistrovské dílo filozofického, teologického a literárního charakteru.

Uznávaný učitel indické filozofie a náboženství A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda podrobně vysvětluje význam modliteb královny Kuntí a dává nám návod, jak toto vznešené učení uplatnit i v každodenním životě.

v 2. časti knihy - Na cestě ke Kršnovi

304 stran, měkká vazba, 8 stran barevné obrazové přílohy
cena: 80 Kč

--- UKÁZKA ---

Úvod

V bohaté historii starověké Indie se vyjímá známá postava královny Kuntí. V Mahábháratě, velkém indickém eposu o 110 000 verších, se vypráví, že Kuntí byla manželkou krále Pándua a matkou pěti slavných synů, kteří byli známi jako Pánduovci. Byla tedy jednou z hlavních osobností velkého politického dramatu, vrcholícího před pěti tisíci lety bitvou na Kurukšétře, která změnila chod světových dějin. Události, které tomuto masakru předcházely, popisuje Mahábhárata následovně:

Právoplatný dědic královského trůnu, Dhrtaráštra, se narodil slepý, a jelikož se slepec nemůže stát králem, na trůn místo něj usedl jeho mladší bratr Pándu. Dhrtaráštra se za nějaký čas oženil s Gándhárí a počal s ní sto synů. Nejstarším z této kuruovské dynastie byl ambiciózní a krutý Durjódhana.

Pándu se mezitím oženil se dvěma manželkami, Mádrí a Kuntí. Kuntí se původně jmenovala Prthá a byla dcerou Šurasény, vůdce slavné jaduovské dynastie. Mahábhárata vypráví, že Kuntí byla obdařena krásou a ctnostnými vlastnostmi. Plnila své sliby a žila podle zákonů dharmy. Dostalo se jí také neobvyklého požehnání. Když byla ještě malá, adoptoval ji od Šurasény jejich strýc a blízký přítel, bezdětný Kuntibhódža (proto se jmenuje ,,Kuntí``). Kuntí se obvykle v domě svého nevlastního otce starala o hosty. Jednoho dne je navštívil mocný světec a mystik Durvása a byl velice potěšen její nesobeckou službou. Protože předvídal, že Kuntí nebude moci mít syny se svým manželem, dal jí požehnání, podle kterého si mohla vybrat jakéhokoliv poloboha a počít s ním potomky.

Pándu po sňatku s Kuntí nemohl následkem kletby zplodit žádné děti. Zřekl se proto trůnu a spolu s manželkami odešel do lesa. Kuntí na manželovu žádost využila Durvásova požehnání a počala tři slavné syny. Nejprve zavolala Dharmu, poloboha náboženství. Uctívala a vzývala ho podle Durvásových pokynů a po spojení s Dharmou porodila syna. Jakmile dítě přišlo na svět, neznámý hlas pravil: ,,Tento chlapec se bude jmenovat Judhišthir. Bude velice ctnostný a vznešený, rozhodný a odříkavý. Jeho sláva se bude šířit po všech třech světech.``

Pándu byl tedy požehnán šlechetným synem a požádal Kuntí o syna, který by byl velice udatný. Kuntí přivolala Vájua, poloboha větru, který zplodil mocného Bhímu. Po jeho narození hlas z nebe řekl: ,,Tento chlapec bude nejsilnější ze všech.``

Potom na radu světců, kteří v lese žili, Pándu požádal Kuntí, aby na jeden rok složila slib odříkání. Po uplynutí této doby jí řekl: ,,Ó Kuntí, král nebes Indra je s tebou velice spokojený. Přivolej ho proto a počněte syna.`` Kuntí tedy přivolala Indru a z jejich spojení se narodil Ardžuna. Když přišel na svět, stejný hlas z oblohy pravil: ,,Ó Kuntí, tento syn se v síle vyrovná Kartavírjovi a Šibimu (dva mocní králové védských časů) a v boji bude stejně neporazitelný jako samotný Indra. Získá mnoho nebeských zbraní a proslaví tě po celém světě.`` Mádrí, Pánduova mladší manželka, za čas porodila dva syny, Nakulu a Sahadévu. Tito synové Pándua - Judhišthir, Bhíma, Ardžuna, Nakula a Sahadéva - jsou známí jako Pánduovci.

Když se Pándu vzdal trůnu a odešel do lesa, vlády se načas ujal Dhrtaráštra. Na trůn po něm měl usednout Pánduův nejstarší syn Judhišthir. Než k tomu ale mohlo dojít, Pándu na základě kletby zemřel a Mádrí při pohřebním obřadu následovala svého muže a vstoupila do ohně. Pět Pánduovců tak zůstalo v péči královny Kuntí.

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika