Učení Šrí Kapily syna Dévahúti

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

V DOBÁCH, které známe jen z eposů staré Indie, přišel na tento svět Kapila Muni. Když Jeho otec opustil domov a odešel do lesa hledat duchovní dokonalost, Dévahúti požádala svého božského syna, aby jí ukázal cestu k duchovnímu osvícení. Kapila se ujal Své matky Dévahúti a začal jí vysvětlovat filozofii sánkhji, která analytickým způsobem popisuje zákony hmotného světa a pojednává také o duši a jejím vztahu k Nejvyšší Duši, původnímu zdroji všeho.

v 2. časti knihy - Transcendentální učení Prahláda Mahárádže (Přednášky Šríly Prabhupády k šesté kapitole, sedmému zpěvu Šrímad-Bhágavatamu z roku 1968.)

410 stran, měkká vazba, 8 stran barevné obrazové přílohy
cena: xx Kč

--- UKÁZKA ---

Předmluva

Velký světec dávnověku, Kapila Muni, je autorem filozofického systému sánkhji, který tvoří důležitou část indického filozofického dědictví. Sánkhja popisuje podstatu základních zákonů hmotného vesmíru a zároveň je systémem duchovního poznání, jež vrcholí v úplné realizaci Absolutního. Kapila však není pouhým filozofem nebo světcem. Podle védské tradice neboli tradice, zakládající se na starých písmech Indie zvaných Védy, je Kapiladéva avatárem (inkarnací) Nejvyšší Absolutní Pravdy.

Kapilovo učení bylo původně zapsáno ve Šrímad-Bhágavatamu (Bhágavata Puráně), který patří k nejdůležitějším dílům védského teistického písemnictví. V Bhágavatamu najdeme Kapilovo učení v 25. až 33. kapitole třetího zpěvu. Kniha Učení Šrí Kapily, syna Dévahúti vznikla na základě přednášek Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanty Swamiho Prabhupády, které se konaly na jaře roku 1974 v Bombaji. V této sérii přednášek Šríla Prabhupáda vysvětluje dvacátou pátou kapitolu popisující začátek Kapilova učení. Šríla Prabhupáda je autorem mnohasvazkového překladu a komentářů celého Šrímad-Bhágavatamu a při vysvětlování Kapilova učení měl již své písemné komentáře hotové. Zde však rozvádí Kapilovo učení dále a umožňuje tak čtenářům proniknout do této fascinující nauky ještě důkladněji.

Verše začínají slovy mudrce Šaunaky, který před 5000 lety společně s ostatními velkými světci z Naimišáranji poprvé vyslechl celý text Šrímad-Bhágavatamu. Učení mudrci z Naimišáranji již slyšeli o Pánu Kapiladévovi od vznešeného duchovního mistra Súty Gósvámího a ze Šaunakových slov je patrné, že přijímají Kapilu Muniho za inkarnaci Boha, a tudíž i za největší autoritu na jógu a transcendentální poznání. Súta Gósvámí se při výkladu Kapilova učení také odvolává na předešlé duchovní mistry a cituje jejich komentáře, což odpovídá védským zásadám předávání duchovního poznání. Súta Gósvámí zde uvádí rozhovor mezi Vidurou a velkým světcem Maitréjou, který byl přítelem původního sestavitele védských písem, Šríly Vjásadévy.

Súta Gósvámí již uvedl, že Pán Kapila se zjevil v tomto světě jako syn Kardamy Muniho, který ovládal mystické síly, a jeho manželky Dévahúti. Oba rodiče si byli vědomi božskosti svého syna, neboť již před Kapilovým narozením se Dévahúti zjevil Brahmá, nejvyšší živá bytost v tomto vesmíru, a řekl Dévahúti, že její syn bude inkarnací Nejvyššího Pána a poučí ji o transcendentálním poznání.

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika