Šrímad Bhágavatam 10.1

10. zpěv, 1.díl

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Těm, kteří se zajímají o kořeny indické civilizace, poskytuje nepřeberné množství podrobných informací o téměř všech jejích aspektech. Těm, kteří studují filozofii a náboženství, dává Bhágavatam nahlédnout hluboko do indického duchovního odkazu. Sociologům a antropologům Bhágavatam ukáže praktické uspořádání mírumilovné a vědecky organizované védské společnosti, založené na společném vysoce vyvinutém duchovním světovém názoru. Studenti literatury odhalí v Bhágavatamu mistrovské dílo vznešené poezie. Těm, kteří studují psychologii, text nabízí pozoruhodné pohledy na povahu vědomí, na lidské chování a na filozofickou studii totožnosti jedince. A nakonec těm, kteří hledají duchovní podstatu, nabízí Bhágavatam jednoduché a praktické vedení, aby mohli dosáhnout nejvyššího poznání vlastního já a realizace Absolutní Pravdy. Je zřejmé, že tento několikasvazkový text předkládaný nakladatelstvím The Bhaktivedanta Book Trust bude po mnoho budoucích let zaujímat významné místo v intelektuálním, kulturním a duchovním životě moderního člověka.

Z obsahu: Příchod Pána Krišny na Zemi - úvod, Modlitby polobohů k Pánu krišnovi v lůně, narození Pána Krišny, Kruté činy krále Kamsy, Setkání Nandy Maháráje s Vasudevou, Usmrcení démonice Pútany, Zabití démona Trnávarty, Pán Krišna ukazuje ve svých ústech vesmírnou podobu, Matka Yašodá svazuje Pána Krišnu, Vysvobození yamala-arjunových stromů, Krišnovy dětské zábavy, Zabití démona Aghásury, Brahmá krade chlapce a telátka.

tvrdá vazba, 672 stran, 16 stran barevné obrazové přílohy
cena: 300 Kč

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika