Rája-vidyá: královské poznání

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Soubor přednášek z Bhagavad-gíty o Bohu a Jeho rozmanitých energiích, o rozdílu mezi tělem a duší, o původním postavení živé bytosti a o způsobu, jak tohoto dokonalého poznání dosáhnout.

96 stran, měkká vazba
cena: xx Kč

--- UKÁZKA --- 

,,Světci, kteří poznají, že jsem konečným smyslem všech obětí a pokání, Nejvyšším Pánem všech planet a polobohů a přítelem všech bytostí, se oprostí od hmotných strastí a dospějí k míru.`` (Bg. 5.29)

Kršna zde prohlašuje, že je příjemcem všech činností a majitelem všech planet. Jednotlivec může vlastnit velký kus země a může na to být pyšný, ale jedině Kršna může prohlásit, že vlastní všechny planetární soustavy. Kršna také říká, že je přítelem všech živých bytostí. Jestliže člověk porozumí, že Bůh je majitelem všeho, přítelem všech a konečným uživatelem všeho, dospěje k míru. To je skutečný návod k míru. Nikdo nemůže dosáhnout míru, dokud si myslí: ,,Já jsem majitel.`` Kdo se může prohlásit za majitele? Jen před pár stoletími se rudí indiáni považovali za majitele Ameriky. Dnes si děláme nárok na toto vlastnictví pro změnu my, ale možná že za čtyři sta nebo tisíc let bude někdo další prohlašovat totéž. Přijdeme do nějaké země a klamně se prohlásíme za její majitele. Taková filozofie falešných vlastnických nároků je v rozporu se zásadami Véd. Šrí Íšópanišad říká: ,,Všechno živé i neživé ve vesmíru řídí a vlastní Pán.`` Toto je skutečná pravda, avšak my si pod vlivem iluze mylně namýšlíme, že jsme majiteli. Ve skutečnosti patří vše Bohu, a proto je nejbohatší.

Jistě se najde mnoho lidí, kteří se prohlašují za Boha. Například v Indii není obtížné nalézt vždy alespoň tucet lidí vydávajících se za Boha. Když se jich ale zeptáte, patří-li jim všechno, jen stěží vám budou schopni odpovědět. To je měřítko, podle kterého můžeme porozumět, kdo je Bůh. Bůh je majitelem všeho a musí být tedy i mocnější než kdokoli jiný či cokoli jiného. Když byl Kršna osobně přítomen na Zemi, nikdo ho nedokázal porazit. Nikde nenajdeme žádnou zmínku, že by prohrál nějakou bitvu. Náležel ke kšatrijům (válečníkům), kteří mají ochraňovat slabé. O Kršnově bohatství hovoří také to, že se oženil s 16 108 ženami. Každá měla svůj palác a Kršna se expandoval 16 108 krát, aby se těšil se všemi. Zdá se to neuvěřitelné, ale ve Šrímad Bhágavatamu je to popsáno. Velcí světci Indie uznávají Šrímad Bhágavatam za zjevené písmo a Kršnu za Boha.

Slovem guhyatamam v první sloce deváté kapitoly Šrí Kršna říká, že Ardžunovi vyjeví nejtajnější moudrost a poznání. Proč právě Ardžunovi? Protože Ardžuna je anasúyu - nezávistivý. Je-li v hmotném světě někdo větší než my, závidíme mu. Nezávidíme však jen druhým lidem, závidíme i Bohu a když Kršna říká: ,,Já jsem majitelem``, nevěříme tomu. To však neplatí o Ardžunovi, který Kršnovi naslouchá bez závisti. Ardžuna Kršnovi neoponuje, ale souhlasí se vším, co Kršna říká. To je jeho kvalifikace a zároveň jediná cesta porozumění Bhagavad-gítě. Je nemožné poznat Boha naší mentální spekulací; musíme o Něm naslouchat, musíme přijímat.

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika