Nektar oddanosti

 - úplná věda bhakti-jógy
souhrnná studie Bhakti-rasámrta-sindhu Šríly Rúpy Gósvámího

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

NEKTAR ODDANOSTI je souhrnná studie Bhakti-rasámrta-sindhu neboli ,,nektaru získaného z oceánu oddanosti (bhakti)``, který napsal v sanskrtu Šríla Rúpa Gósvámí. Důkladně vysvětluje vědu oddané služby Nejvyššímu, bhakti-jógu, která je vznešenou a jednoduchou cestou k dosažení Nejvyšší Osobnosti Božství pro všechny lidi tohoto věku.před nepřízní osudu a její modlitby, obsažené v této knize, jsou pokládány za mistrovské dílo filozofického, teologického a literárního charakteru.

456 stran, měkká vazba, 8 stran barevné obrazové přílohy
cena: xx Kč

--- UKÁZKA ---

Autorizované popisy bhakti neboli oddané služby, které následují šlépěje předchozích áčárjů, shrnuje následující výrok Šríly Rúpy Gósvámího: ,,Prvotřídní oddaná služba se vyznačuje sklonem být zcela zaměstnán ve vědomí Kršny, příznivou službou Pánu.`` Znamená to, že je možné si být vědom Kršny také nepříznivě, což však nelze považovat za čistou oddanou službu. Čistá oddaná služba by měla být zbavená veškeré touhy po hmotném zisku nebo po smyslovém požitku. Tyto touhy se rozvíjejí prostřednictvím plodonosných činností a filozofické spekulace. Lidé se obvykle věnují různým činnostem, aby obdrželi nějaký hmotný zisk, a většina filozofů předkládá různé návrhy transcendentální realizace v knihách plných slovního kejklířství a spekulace. Čistá oddaná služba nesmí být znečištěna plodonosnými činnostmi a filozofickou spekulací. Člověk se musí naučit uvědomování si Kršny neboli čisté oddané službě od autorit prostřednictvím spontánní láskyplné služby.

Oddaná služba je druhem zušlechťování, rozvíjení. Není to pouhá nečinnost pro lidi, kteří jsou rádi nečinní nebo kteří věnují svůj čas tiché meditaci. Pro ně existuje mnoho různých metod, ale rozvíjení vědomí Kršny je něco jiného. Přesné slovo, které v této souvislosti použil Šríla Rúpa Gósvámí, je anuŹ…lana neboli rozvíjení následováním předcházejících učitelů (áčárjů). Jakmile říkáme ,,rozvíjení,`` poukazujeme na činnost. Samotné vědomí nám bez činnosti nemůže pomoci. Všechny činnosti mohou být rozděleny do dvou skupin: do první patří činnosti, jimiž se člověk snaží dosáhnout určitého cíle, a do druhé ty, jimiž se snaží vyhnout nepříznivým podmínkám. V sanskrtu se nazývají pravŤtti a nivŤtti - kladný a záporný čin. Existuje mnoho příkladů záporného jednání. Nemocný člověk například musí být opatrný a užívat léky, aby se zbavil nějaké nepříjemné nemoci.

Ti, kteří rozvíjejí duchovní život a provádějí oddanou službu, jsou neustále zaměstnáni různými činnostmi. Mohou je vykonávat tělem nebo myslí. Myšlení, cítění a chtění jsou činnosti mysli, a když chceme něco udělat, činnost se projeví pomocí hrubých tělesných smyslů. Ve svých mentálních činnostech bychom se měli neustále snažit myslet na Kršnu a plánovat, jak Ho potěšit, a tím jít ve stopách velkých áčárjů a svého duchovního mistra. Existují činnosti těla, činnosti mysli a činnosti řeči. Člověk vědomý si Kršny používá svá slova ke kázání slávy Pána. Tomu se říká k…rtana. Kršny si vědomý člověk svou mysl neustále zaměstnává myšlenkami na činnosti Pána - jak mluví na Kuruovském bitevním poli nebo jak se oddává rozličným zábavám se svými oddanými ve Vrndávaně. Tímto způsobem může neustále myslet na činnosti a zábavy Pána. To je mentální rozvíjení vědomí Kršny.

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika