Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství - 1. část

kapitola 1. - 54.
Souhrnná studie desátého dílu Šrímad Bhágavatamu od Šríly Vjásadévy

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Známe mnoho bohatých osobností, mnoho mocných osob, mnoho slavných osob, mnoho krásných osob, mnoho vzdělaných lidí a učenců a osob ve stavu odříkání, kteří nejsou poutáni k hmotnému vlastnictví, ale neviděli jsme v historii lidstva nikoho, kdo by byl nejen nekonečně bohatý, silný, slavný, moudrý, krásný a schopný si odříkat jako Kršna, ale kdo by měl všechny tyto vlastnosti současně. Kršna, Nejvyšší Osobnost Božství, se zjevil na Zemi před 5 000 léty a je tedy historická osoba. Zůstal na Zemi 125 let; jednal úplně jako člověk, ale Jeho činnosti nemají obdoby. Od samotného počátku svého zjevení, až do okamžiku zmizení, byla každá z Jeho činností bez obdoby v historii světa, a proto každý, kdo ví, co rozumíme pod pojmem Bůh, přijme Kršnu za Nejvyšší Osobnost Božství.

V této knize se pokusíme ukázat, jak se Kršna zjevil v dynastii Jaduů a jak vyjevil své transcendentální vlastnosti. Šrímad Bhágavatam - zvláště desátý díl, který je základem této knihy - to velice podrobně popisuje.

326 stran, měkká vazba, 16 stran barevné obrazové přílohy
cena: 80 Kč

--- UKÁZKA ---

Příchod Šrí Kršny

Jednou byl svět přetížen nadměrnými vojenskými silami různých králů, kteří byli ve skutečnosti démoni, ale vydávali se za panovníky. V té době vládl na celém světě zmatek a bohyně vládnoucí Zemi, Bhúmi, navštívila Brahmu, aby mu vylíčila pohromy, které démonští králové způsobili. Vzala na sebe podobu krávy a se slzami v očích předstoupila před Brahmu. Trpce naříkala a dovolávala se jeho soucitu. Když se Brahmá dozvěděl o nešťastném postavení Země, velice se zarmoutil a okamžitě se vydal na cestu k Mléčnému oceánu, kde sídlí Šrí Višnu. Doprovázeli ho všichni polobozi, vedeni Šivou, společně s Bhúmi. Jakmile došli na pobřeží oceánu mléka, Brahmá začal uctívat Šrí Višnua, který už dříve zachránil Zemi přijetím transcendentální podoby divokého kance.

Mezi védskými mantrami existuje určitý druh modlitby, nazvaný puruša-súkta. Polobozi obvykle vzdávají úctu Višnuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, zpíváním manter purušasúkty. Z tohoto popisu můžeme porozumět, že vládnoucí božstvo každé planety může navštívit svrchovaného pána tohoto vesmíru, Brahmu, dojde-li k nějakým potížím na jeho planetě. Brahmá se pak může obrátit na Nejvyššího Pána Višnua, avšak ne přímo osobně, ale tak, že se postaví na břeh Mléčného oceánu. V tomto vesmíru existuje planeta nazvaná Švétadvípa a na ní je oceán mléka. Z různých védských písem se můžeme dozvědět, že tak jako je na Zemi oceán slané vody, jsou na jiných planetách jiné druhy oceánů. Někde je oceán mléka, někde oceán oleje a někde oceán alkoholu a jiné druhy oceánů. Purušasúkta je modlitba, kterou polobozi obvykle recitují, aby potěšili Nejvyšší Osobnost Božství, Kšíródakašájí Višnua. Nazývá se Kšíródakašájí Višnu, protože leží na Mléčném oceánu. Je Nejvyšší Osobností Božství, z Něhož emanují všechny inkarnace v tomto vesmíru.

Zdá se, že poté, co všichni polobozi přednesli modlitbu purušasúktu, neslyšeli žádnou odpověď. Brahmá se proto pohroužil do meditace a obdržel vzkaz od Višnua, který pak tlumočil polobohům. Toto je způsob přijetí védského poznání. Brahmá obdržel nejdříve védské poznání od Nejvyšší Osobnosti Božství prostřednictvím svého srdce. Na začátku Šrímad Bhágavatamu stojí: tene brahma hrdá - transcendentální poznání Véd bylo předáno Brahmovi do srdce. Podobně zde pouze Brahmá mohl porozumět Višnuově vzkazu, jenž pak předal polobohům, aby mohli okamžitě jednat. Vzkaz zněl: Nejvyšší Pán velice brzy sestoupí na Zem se svými svrchovanými silami a pokud zůstane na Zemi, polobozi Mu mají pomáhat v Jeho poslání, tj. odstranit démony a chránit oddané. Měli by se okamžitě narodit v jaduovské dynastii, v níž se Pán postupem doby také zjeví.

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika