Dokonalé otázky dokonalé odpovede

Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Hľadanie zmyslu života priviedlo mladého amerického člena mierovej organizácie na druhú stranu zemegule, do starobylého mesta uprostred Západného Bengálska. Tu v posvätnom meste Májápur sa v malej bambusovej chyži stretol s jedným z najväčších svätcov Indie, ktorý mu bol schopný povedať všetko, čo kedy chcel vedieť...

160 stran, měkká vazba, slovensky
cena: xx Kč

--- UKÁZKA ---

Krišna, najpríťažlivejší
27. februára 1972

Bob: Kto je vedec?
Šríla Prabhupáda: Niekto, kto pozná veci také, aké sú.
Bob: On si myslí, že pozná veci také, aké sú.
Šríla Prabhupáda: Čože?
Bob: On dúfa, že pozná veci také, aké sú.
Šríla Prabhupáda: Nie, on to má vedieť. Obraciame sa na vedca, pretože predpokladáme, že pozná veci správne. Za vedca považujeme niekoho, kto pozná veci také, aké sú. Krišna značí ,,najpríťažlivejší``.
Bob: Najpríťažlivejší?
Šríla Prabhupáda: Áno. Keby nebol najpríťažlivejší, ako by mohol byť Bohom? Človek je dôležitý, ak je príťažlivý, zaujímavý. Nie je to tak?
Bob: To je pravda.
Šríla Prabhupáda: Teda Boh musí byť príťažlivý, najpríťažlivejší pre všetkých. Preto ak má Boh nejaké meno, alebo ak mu chcete dať nejaké meno, môže to byť jedine meno ,,Krišna``.
Bob: Ale prečo jedine Krišna?
Šríla Prabhupáda: Pretože je najpríťažlivejší. Slovo Krišna znamená ,,najpríťažlivejší``.
Bob: Aha. Rozumiem.
Šríla Prabhupáda: Áno. Boh nemá meno, ale my ho pomenujeme podľa Jeho vlastností. Ak je človek veľmi pekný, nazveme ho ,,krásny``. Ak je človek inteligentný, nazveme ho ,,múdry``. Dali sme mu meno podľa jeho vlastností. Pretože Boh je najpríťažlivejší, meno Krišna sa môže použiť iba pre Neho. Krišna znamená ,,najpríťažlivejší``. V tom je zahrnuté všetko.
Bob: Čo napríklad s menom, ktorého význam je ,,najmocnejší``?
Šríla Prabhupáda: Áno... Keby si nebol mocný, ako by si mohol byť najpríťažlivejší?
Šjámasundara: (americký oddaný, osobný služobník Šrílu Prabhupádu) To zahrňuje všetko.
Šríla Prabhupáda: Všetko. Musí byť veľmi krásny, veľmi múdry, veľmi mocný, veľmi slávny...

 

© 2006 - 2019 ISKCON Šástra dána - Česká republika