Podzim - zima 2011

Knihy do okresu Příbram

11.3.2012

Kdokoli nemůže distribuovat knihy přímo dalším lidem, může podpořit tento program finančně nebo jinak, a my knihy rozdáme do knihoven, škol, nebo do čekáren různých institucí. Takto se může kdokoli podílet na distribuci knih Šríly Prabhupády a šíření mise Šrí Caitanyi Maháprabhua.

Stručný popis aktivit za podzim a zimu 2011 + plán

Podzim a zima 2011 byly ve znamení Příbramského okresu. Okres je v rámci středočeského kraje nejrozlehlejším okresem a 3. největším okresem v rámci republiky. Počtem obyvatel 110 333 mu v rámci kraje patří 4. místo.. Okres se skládá ze 121 obcí, z toho 7 měst (Příbram, Dobříš, Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, SedlecPrčice a Nový Knín).

Rozdáno tam bylo zásluhou Vás přispívatelů 358 knih do 106 institucí – z naprosté většiny do vesnických knihoven.

Další část ČR, která by se měla dělat v průběhu jara a léta 2012 budou vesnice okresu MLADÁ BOLESLAV. V okrese Mladá Boleslav se nachází 120 obcí, z toho 8 měst a 4 městyse. Již nyní plánujeme strategii, jak knihy Šríly Prabhupády dostaneme do všech obecních knihoven těchto obcí.

Kdokoli by chtěl tomuto programu pomoci například finančně, zde je náš kontakt.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na této distribuci. Ať už těm, kdo pomohli finančně nebo jinak. Je to velký přínos.

Fotografie z distribuce do knihoven Příbramska

Knihovníci a knihovnice vesnických knihoven přebírají knihy pro své knihovny. Purušotama Kšetra prabhu – hlavní distributor programu Šástra Dána není odrazen, když knihovníky nezastihne v knihovně. Jde za nimi domů a dokonce i do zaměstnání. Jde za nimi k sousedům nebo k přátelům. A pokud nenajde osobu zodpovědnou za knihovnu, tak se na druhý den do vesnice vrátí znovu. Nikdy neopouští vesnici tak, aby její knihovna neměla knihy Šríly Prabhupády.

Adresy knihoven Příbramska, kde jsou naše knihy

Instituce Město Adresa (PSČ) CB MB 1.1 1.2 CzP PL Návr Jiná KB1 KB2
solná jeskyně Příbram Na svahu 640 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram n. J.A.Alise 27 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Mariánská 172 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Mariánská 407 1 1
masáže Příbram S.K.Neumanna 229 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Bř í. Čapků 260 1 1
centrum bojových sportů Příbram B. Němcové 250 1 1
holičství Příbram Osvobození 308 1 1
masáže Příbram E. Beneše 26 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Legionářů 408 1 1
manikůra Příbram Legionářů 408 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Osvobození 378 1 1
manikůra Příbram Husova 368 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Pražská 140 1 1
čajovna Na zemi Příbram Pražská 138 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Palackého 151 1 1
knihovna Jana Drdy Příbram n. T.G.Masaryka 156 1 1 1 3
solárium Příbram Pražská 14 1 1
holičství Příbram Pažská 1 1
Fit studio Příbram Pražsk á 15 1 1
nehtové studio Příbram Pražská 6 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Na Leštině 454 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Mariánské údolí 135 1 1
tatoo studio Příbram Mari ánské údolí 135 1 1
manikůra Příbram V áclavské n. 104 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Střelecká 101 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Brodská 105 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Brodská 95 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Brodská 104 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Brodská 104 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Brodská 104 1 1
pedikúra Příbram Budovatelů 115 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Budovatelů 115 1 1
solárium Příbram Pod brankou 10 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Pod brankou 10 1 1
nehtové studio Příbram Milínská 134 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Březnická 195 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Milínská 113 1 1
kadeřnictví, kosmetika Příbram Čs. Armády 5 1 1
knihovna Rosovice 60 1 1 1
knihovna Buková u Příbramě 109 1 1 1 1 1
knihovna Pičín 154 1 1 1 1 1
knihovna Čenkov 66 1 1 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Jince Slavíkova 23 1 1
knihovna Hluboš 3 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Jince Brigádnická 327 1 1
knihovna Jince Havlíčková 19 1 1 1 3 1 1
knihovna Drahlín 92 1 1 1 1 1
knihovna Staré Podlesí 81 1 1 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Staré Podlesí 81 1 1
knihovna Trhové Dušníky 116 1 1 1 1 1
knihovna Lhota u Příbramě 77 1 1 1 1 1
knihovna Dublovice 33 1 1 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Dublovice 33 1 1
kadeřnictví, kosmetika Sedlčany Havlíčkova 14 1 1
knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482 1 1 1 3 1 1
solná jeskyně Sedlčany Zberarská 304 1 1
čajovna Harmonie Sedlčany Nádražní 111 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Sedlčany n. T.G.Masaryka 114 1 1
solárium Sedlčany 28. Října 175 1 1
knihovna Kosova Hora 45 1 1 1 1 1
knihovna Štětkovice 75 1 1 1 1 1
nehtové studio Prosenická Lhota 6 1 1
knihovna Prosenická Lhota 20 1 1 1 1 1
knihovna 0slčany 1 1 1 1 1
knihovna Radíč 1 1 1 1 1
knihovna Chlum 21 1 1 1 1 1
knihovna Křepenice 95 1 1 1 1 1
knihovna Jesenice 26 1 1 1 1 1
knihovna Nedrahovice 49 1 1 1 1 1
policie ČR Příbram Žerická 39 1 1
policie ČR Milín 11. Kvěna 1 1
knihovna Vrančice 1 1 1 1 1
policie ČR Březnice Rožmitálská 1 1
kadeřnictví, kosmetika Březnice Rožmitálská 1 1
pedikúra Březnice Pionýrů 127 1 1
knihovna Březnice Náměstí 16 1 1 1 3 1 1
knihovna Drahenice 1 1 1 1 1
knihovna Hudčice 83 1 1 1 1 1
knihovna Bezděkov 1 1 1 1 1
knihovna Volenice 1 1 1 1 1
knihovna Hvožďany 80 1 1 1 1 1
holičství Rožmitál Jungmannova 128 1 1 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Rožmitál 229 1 1
knihovna Věšín 3 1 1 1 1 1
knihovna Vranovice 26 1 1 1 1 1
knihovna Vysoká Pec 140 1 1 1 1 1
knihovna Lešetice 1 1 1 1 1
knihovna Chrást 15 1 1 1 1 1
knihovna Dlouhá Lhota 56 1 1 1 1 1
knihovna Ouběnice 50 1 1 1 1 1
knihovna Višňová 153 1 1 1 1 1
knihovna Obory 68 1 1 1 1 1
knihovna Svaté Pole 1 1 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Dobříš Mírové nám. 1583 1 1
kosmetika Dobříš Komenského n. 454 1 1
policie ČR Dobříš 28. Ř íjna 1 1
manikůra Dobříš Komenského n. 454 1 1
wellness centrum Svaté Pole 41 1 1
knihovna Nečín 9 1 1 1 1 1
dětský domov Korkyně 19 1 1 1 1 1
knihovna Velká Léčice 85 1 1 1 1 1
knihovna Nová Ves 74 1 1 1
knihovna Malá Hraštice 115 1 1 2 1
knihovna Nový Knín n. Jiřího z P. 52 1 1 1
kadeřnictví, kosmetika Nový Knín 68 1 1
knihovna Dobříš Školní 36 1 1 1 1