Kuša dása

16.5.2010

Okno k přispívatelům
Tento popis je sestaven ze vzpomínek Alalanáta prabhu.

Kuša prabhu je dlouhodobým podporovatelem programu Šástra Dána, jehož odhodlání  v rozdávání knih Šríly Prabhupády by mělo být vzorem pro každého z nás. Do hnutí Hare Krišna se připojil v roce 1991, a později začal aktivně rozdávat knihy na ulicích měst a vesnic v okolí farmy Krišnův Dvůr a také kolem Brna, kam se jezdilo Trabantem nebo Ladou. Později obdržel harináma zasvěcení od Suhotry Maharáje, jemuž byl vždy oddán. I přes skromné podmínky na farmě a přes svoje zdravotní potíže nikdy neztrácel nadšení a odhodlání pomáhat trpícím podmíněným duším a předávat jim transcendentální moudrost zosobněnou na stránkách Bhagavad Gíty, Šrímad Bhágavatamu, Zlatého Avatára a Vědeckého poznání duše. Na Sankírtanu vždy dodržoval přísnou sádhanu ve vstávání, japě, ranním programu, zpívání, přednáky ze Šrímad Bhágavatamu, atd. Jeho strava byla velmi skromná – vločky, jogurt a jablka. Nikdy nevyšel na ulici aniž by dokončil alespoň 16 kol japy. Jeho koncentrace na zpívání japy byla pověstná. V době japy na něj nesměl nikdo mluvit, ostatně to ani nemělo cenu, neboť zásadně nepromluvil nic než slova Mahámantry. Taková koncentrace se potom pozitivně projeví na našem vědomí, činnostech i výsledcích v celém zbytku dne.

Kuša prabhu ale pokračuje v rozdávání knih dodnes. Jednak přispíváním na program Šástra Dána a také sám nakupuje knihy, jež potom rozdává lidem, které potká při svém zaměstnání, nebo svým známým. Tento příklad je hoden následování pro každého oddaného.
Všechna sláva vaišnavům.