Knihy na filosofické fakultě

28.11.2009

V polovině listopadu tohoto roku jsme opět navštívili filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Naposled to bylo po vydání desátého zpěvu Šrímad Bhágavatamu, který jsme knihovně fakulty také věnovali s několika dalšími knihami Šríly Prabhupády.

Tentokrát jsme se setkali s paní Demetterowou, která se chtěla sama osobně postarat o předání knih patřičným pracovníkům fakulty a jejich následné zařazení do knihovny. Obdržela od nás pro fakultní knihovnu první i druhý svazek Čaitanja Čaritámrity, dále Mahábháratu a slovenský překlad Rámajány. Z rozhovoru s paní Demetterowou bylo zřejmé, že má přehled o východních filosofiích a jejích písmech. Tudíž naše knihy velmi ocenila a přijala je s velkou radostí. Pokud vyjdou další svazky tohoto díla, nebudeme váhat darovat tyto svazky jejich fakultě.

Děkujeme tímto sponzorům tohoto programu Šástra Dána za zaplacení těchto knih, které pak my můžeme pouze umístit. Šríla Prabhupáda chtěl, aby jeho knihy byly šířeny doširoka, a rád slyšel, že jsou rozšiřovány mezi mladými lidmi.