Úvodní článek

17.8.2006

Drazí oddaní, přátelé Krišny a čtenáři knih Šríly Prabhupády. Rádi bychom Vás prostřednictvím následujících "Šástra Dána článků" aktuálně informovali o novinkách v rozdávání knih veřejným institucím (v současnosti zejména městské a školní knihovny nebo čajovny). Budou zde také průběžně vkládány články o tom, jak se rozdávají knihy v programu Šástra Dána ve světě, a také zajímavé výroky a rozhovory se současnými nebo bývalými rozdavači knih. Nebudou chybět také pasáže z knih Šríly Prabhupády o rozdávání a do budoucna doufáme, že se zde objeví také krátké videofilmy. Cílem těchto článků je zdůraznění distribuce těchto knih dávné Indie, což přináší velký prospěch úplně všem. Proto moc a moc uvítáme vaše ohlasy, dotazy, nápady, požadavky a připomínky k těmto článkům a k tomuto velkému tématu rozdávání knih Šríly Prabhupády. Existuje totiž mnoho způsobů, jak se může každý zapojit do této mise a s vaší pomocí ji můžeme expandovat.