Drazí oddaní a přátelé Krišny,

jak všichni dobře víte, součástí činností pražského chrámu je mimo jiné distribuce knih Šríly Prabhupády ostatním lidem v České republice, která zde probíhala již před samotným vznikem tohoto chrámu. Každý, kdo čte knihy Šríly Prabhupády (a také knihy o Prabhupádovi od jeho žáků) ví, jak mu tato distribuce knih dělala obrovskou radost a jak vždy ožil při čtení sankírtanových výsledků. Sankírtanoví oddaní – distributoři knih každý den rozdávají knihy v různých částech republiky a neustále přemýšlejí, jak dát lidem více a více knih a hledají způsoby, jak dostat tyto knihy mezi lidi ve velkém měřítku. Často se však setkáváme s reakcemi jako: „Já už si knihy nekupuji, ale půjčuji si je z knihovny…“, nebo „Jako student nemám na to kupovat si knihy a v naší školní knihovně najdu jistě vše o tom, co mi říkáte… , nebo „Jsou to moc pěkné knihy, zajděte s nimi do naší čajovny, znám mnoho lidí, kteří si je tam přečtou…, atd., atd.

Snažíme se tedy umístit tyto knihy také do výše zmíněných institucí (městské a školní knihovny, ap.), ale výsledek je velice slabý. Vedoucí pracovníci těchto institucí vždy ocení naše knihy, když jim je prezentujeme, ale často nerozhodují o investici do těchto knih. To schvalují různé orgány jako městská nebo školní rada, která se schází jednou za 14 dnů nebo za měsíc a tam vybírají z mnoha nakladatelství sem tam nějakou knihu. Účastnit se těchto výběrových řízení vezme oddaným čas a energii a výsledek není přiměřený.

V různých zemích po světě existuje program „Šástra dána“, který umožňuje každému zapojit se do této velké mise šíření duchovní literatury a umožnit tak co nejvíce lidem studovat tyto filosofické odkazy dávné Indie dnešku. V Indii zbožní hindové přispívají na knihy a oddaní je pak rozdávají. Rozdají tak více knih než prodejním způsobem. Ale nejen v Indii, ale také v mnoha amerických a evropských státech (Los Angeles, San Diego, Chorvatsko, Irsko, …) je tento způsob distribuce knih stále více používán. Naši současní duchovní učitelé a dlouholetí oddaní v ISKCONu (HH Prahládánanda Svámí, HH Bhakti Vikáša Svámí, HG Vidžaj dása, HH Girirádž Svámí, HH Danavir Gosvámí a jiní) velmi oceňují tento způsob distribuce knih skrze Šástra dánu.