Mimopražské Univerzity dostávají knihy

30.9.2007

Mimopražské Univerzity obdržely během minulých čtrnácti dnů od programu Šástra Dána knihy s védskou tématikou. Díky příspěvkům přispívatelů, kteří podpořili tuto činnost distribuce knih dávné Indie, si mohou studenti obdarovaných Univerzit po celé České republice vypůjčit tyto knihy z jejich univerzitní knihovny.

Druhou polovinu měsíce září a první polovinu října tohoto roku zaměřuje program Šástra Dána svou pozornost na Vysoké školy České republiky. Do mimopražských Univerzit knihy zasíláme poštou na dobírku (na fotografiích), což nám šetří mnoho času. Pražské univerzity navštěvujeme osobně. Tohoto  úkolu - distribuce pražským univerzitám - se mistrně ujal Purušottama Kšetra prabhu.

Využití knih ve vysokoškolských knihovnách je obecně mnohdy efektivnější, než v městských knihovnách středních a menších měst. Nyní s tímto programem oslovujeme naprostou většinu vysokých škol v ČR, počínaje veřejnými VŠ a soukromými VŠ konče. Většina vysokoškolských knihoven vlastní pouze knihy s oborem, který vyučuje jejich škola, a zprvu nechtěly žádnou knihu z jiného oboru. Poté, co jsme je ujistili, že knihy poskytujeme jako dar, a že mnoho univerzit si již takto rozšířilo svoji knihovnu o tyto drahocenné poznatky dávné Indie, rádi je přijaly. Dva rektoři univerzit se o téma dávné Indie osobně zajímali, a tak komunikace s těmito dvěma Univerzitami byla velmi snadná.

V současné době stále dostáváme děkovné dopisy od obdarovaných Univerzit, které nám vyjadřují poděkování nebo vděčnost za knižní dary a zároveň zaručují jejich zařazení do vysokoškolské knihovny. Tyto dopisy zveřejníme všechny společně v jednom z dalších článků. Standardní balík věnovaný univerzitám je sestaven z deseti svazků knih:

Šrímad Bhágavatam 1.1 – 3.3, tj. 7 svazků
Bhagavad-Gíta
Mahábhárata
Skrytá Sláva Indie

Některé univerzitní knihovny nemají pro tolik knih prostor, tak si nechávají zaslat pouze některé z nich. V níže uvedené tabulce jsou jednotlivé Univerzity vyjmenovány i s obdrženými knihami. Zbytek obdarovaných Univerzit aktuálně doplníme do tabulky v příštích článcích. Musíme podotknout, že jsme do této nárazové distribuce do Univerzit ČR zahrnuli i nemocnici Na Homolce, vazební věznici Ruzyně a dvě protialkoholické léčebny. V tabulce je vidět, které knihy jsme tam věnovali.

Šríla Prabhupáda si přál, aby naše knihy byly umístěny na všech vysokých školách. Začal s tím již Bhaktivinod Thákur před mnoha desítkami let. Dnes je toto přání předchůdců vyplněno i v České republice, a to díky všem přispívatelům, kteří tento program ŠÁSTRA DÁNA podporují a podílejí se tak na společné distribuci těchto knih. Patří jim veškerá sláva.

Datum Instituce Město Adresa Obdržené knihy
18.9.2007 Nemocnice "Na Homolce" Praha 5 Roentgenova 2 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI, DN, LCFL, DaQ
18.9.2007 Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI, DN, LCFL, DaQ
21.9.2007 VŠ - Univerzita H.K. Hradec Králové Rokitanského 62 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
21.9.2007 VŠ - Masaryk. Univ. - Fak. filoz. Brno Arna Nováka 1 BG, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
21.9.2007 VŠ - Masaryk. Univ. - Fak. Soc. Brno Jostova 10  HGI
21.9.2007 VŠ - Masaryk. Univ. - Fak. Ekon. Brno Lipova 41a  3x HGI
21.9.2007 VŠ - Masaryk. Univ. - Fak. Prir. Brno Kotlarské 2 BG, MB, HGI, LCFL
21.9.2007 VŠ - polytechnická Jihlava Tolstého 16 BG, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
21.9.2007 VŠ - Jihočeská univ. Fak. Pedag. České Budějovice Husova 458 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
21.9.2007 VŠ - Univerzita Tomáše Bati Brno Štefánikova 2431 BG, MB, HGI
21.9.2007 VŠ - UJEP - Pedagogická fakulta Ústí nad Labem České Mládeže 8 BG, MB, HGI
21.9.2007 Knihovna - Moravská Zemská Brno Kounicova 65a BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI, LCFL, DaQ, DN
24.9.2007 VŠ - Evropský polytech. institut Kunovice Osvobození 699 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
24.9.2007 VŠ - International Busines School Brno Lidická 81 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
24.9.2007 VŠ-Filmová Akademie Písek Lipová alej 2068 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
24.9.2007 VŠ - Newton Collegee, a.s. Brno Tř. Generála Píky 7 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
24.9.2007 VŠ - Akademie STING, o.p.s. Brno Stromovka 1 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
24.9.2007 Jiné - Protialkoholické centrum Olomouc Lafayetova 9  ŠB 1.1, LCFL, DaQ, DN
24.9.2007 Jiné - Terapeutická komunita W.L pošta Úštěk Mukařov 53  ŠB 1.1, LCFL, DaQ, DN
26.9.2007 VŠ - Vysoká škola K. Engliše Brno Šujanovo nám. 1 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
26.9.2007 VŠ - Vysoká škola LOGISTIKY Přerov Palackého 1380/25 MB, HGI 
26.9.2007 VŠ-Vysoká škola ŠKODA AUTO Mladá Boleslav Tř. Václ. Klementa 869 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
26.9.2007 VŠ - Vysoká škola zdravotnická Plzeň Ledecká 35 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
26.9.2007 VŠ-Středoč. Vysokošk. Institut Kladno C. Boudy 1444 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI
26.9.2007 VŠ- Evropských a region. Studií České Budějovice Žižkova 6 BG, MB, ŠB 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 3.3, HGI

Zkratky knih: BG-Bhagavad-Gítá, MB-Mahábhárata, ŠB 1.1-3.3 = Šrímad Bhágavatam, HGI - Skrytá sláva Indie, DaQ - Cesta za poznáním, LCFL - Život pochází ze život, DN-Božská příroda

Celkem se tedy za těchto 14 dnů distribuovalo 206 knih, z toho 107 Mahá velkých knih, a to vše do 19-ti Univerzit, jedné nemocnice, jedné vazební věznice a do dvou protialkoholických léčeben.

V průběhu října zveřejníme kompletní seznam všech obdarovaných univerzit v ČR.