Knihy z BBT v pražských gymnáziích

10.6.2007

Součástí studia studentů českých gymnázií jsou, mimo jiné, starověké dějiny světa, které samozřejmě zahrnují také Védskou filosofii, do které patří např. Upanišady, Bhagavad-gíta, Mahábhárata, Rámajána, apd.

V období mezi 31.5. – 8.6.2007 jsme s programem Šástra dána navštívili téměř všechny Gymnázia v Praze s cílem umístit knihy z mezinárodního nakladatelství BBT (konkrétně „BHAGAVAD-GÍTU takovou, jaká je“ a „MAHÁBHÁRATU“) do jejich školních knihoven. Zároveň budou sloužit jako odborné knihy pro profesory, kteří je mohou využít jako pomůcky k výuce. Záměrem této distribuce bylo vybavit všechna pražská gymnázia autorizovanou a skutečně vědeckou literaturou našeho nakladatelství a upřesnit tak informace, které se dnes studentům o védách všeobecně podávají. Za vyučování těchto nepřesností nemohou profesoři ani vedoucí gymnázií, ale již dávno stanovené a dlouho neměnné učební osnovy škol samotných. Zde jsou příklady pojmů a informací, vyučujících se stále na středních školách (a dostupných v rámci zdrojů těchto škol):

Vybrali jsme jen několik málo pojmů a doufáme, že díky knihám, které jsme pražským Gymnáziím dodali, budou podobné malé nepřesnosti ve výuce na středních školách doplněny a napraveny.

 

Následuje seznam Gymnázií, které díky programu ŠÁSTRA DÁNA obdržely knihy:

01 1.6.2007 Gymnázium Praha 2 Botičská 1

BG, MB

02 1.6.2007 Gymnázium Praha 2 Korunní 2

BG, MB, SSI

03 1.6.2007 Gymnázium Praha 2 Sázavská 5

BG, MB

04 1.6.2007 Gymnázium Praha 2 V Pevnosti 4/13

BG, MB, SSI

05 5.6.2007 Gymnázium Praha 4 Konstantinova 1500

BG, MB, SSI

06 6.6.2007 Gymnázium Praha 1 Josefská 7

BG, MB

07 6.6.2007 Gymnázium Praha 6 Arabská 14

BG, MB

08 6.6.2007 Gymnázium Praha 6 Na Dlouhém lánu 43

BG, MB

09 6.6.2007 Gymnázium Praha 6 Nad Alejí 1952

BG, MB

10 7.6.2007 Gymnázium Praha 7 Nad Štolou 1

BG, MB

11 7.6.2007 Gymnázium Praha 7 Ortenovo nám. 34

BG, MB

12 7.6.2007 Gymnázium Praha 8 Pernerova 25

BG, MB

13 7.6.2007 Gymnázium Praha 8 U Libeňského zámku 1

MB

14 8.6.2007 Gymnázium Praha 5 Zborovská 45

BG, MB

15 8.6.2007 Gymnázium Praha 10 Voděradská 2/900

BG, MB

16 8.6.2007 Gymnázium Praha 10 Přípotoční 1337

BG, MB

17 8.6.2007 Gymnázium Praha 10 Omská 1300

BG, MB

18 8.6.2007 Gymnázium Praha 10 Nad Vodovodem 460/81

BG, MB

19 8.6.2007 Gymnázium Praha 10 Dubečská 10

BG, MB, 1.zpěv Š.B.

BG – Bhagavad-Gíta, MB – Mahábhárata, SSI – Skrytá Sláva Indie

 

 

 

 

Za tým programu ŠÁSTRA DÁNA – Acyuta Gotra dás

ZAPOJTE SE TAKÉ DO TOHOTO VELKÉHO ROZDÁVÁNÍ KNIH ŠRÍLY PRABHUPÁDY