Dopis od Petra Bartoníka

5.9.2006

Haré Krišna!
S velikým potěšením jsem si přečetl stránky projektu Šástra Dána v České republice. Nejvíce se mi líbilo oddělení "Citace". Výroky duchovních mistrů a významných a dlouholetých oddaných jsou velmi poučné a inspirující pro přátele a oddané Krišny. Po přečtení výroku Bhaktivikáša Swámí:" ...Tento program Šástra Dána je příležitostí pro kongregační členy zapojit se plně do této pravé podstaty poslání Šríly Prabhupády příspěvkem nebo v případě velkého zájmu i osobní distribucí knih...", jsem se rozhodl, že napíši ostatním přátelům a oddaným Krišny pro jejich inspiraci pár osobních zkušeností.

Jmenuji se Petr a bydlím v Rožnově pod Radhoštěm, malém městě v podhůří Beskyd. Knihy Šríly Prabhupády jsem začal číst někdy v roce 1994 a jelikož mě po delším duchovním hledání velice oslovily, začal jsem být i ve styku s oddanými, nejdříve písemném. Po přečtení většiny tehdy vydaných knih jsem začal mít nutkavý pocit podělit se o knihy Šríly Prabhupády i s ostatními lidmi, ostatně tak jako asi většina oddaných. Jelikož v tehdejších dobách ještě nebyl projekt Šástra Dána v České republice tak funkční jako dnes, objednal jsem si knihy prostřednictvím oddaných z Krišnova dvora poštou na dobírku a poté je daroval místní knihovně v Rožnově. Nejdříve jsem to zkusil se dvěma knihami a jelikož byla reakce pracovnic v knihovně velmi pozitivní, přispěchal jsem brzy i s dalšími tehdy vydanými knihami. Poté jsem odcházel se štastným pocitem v duši, že i kdyby jen jeden člověk měl tu možnost si knihy půjčit a oslovily by ho, stálo by mé úsilí za to. A skutečně, po pár týdnech mi Mandala-kara dás z farmy sdělil, kterak dostali objednávku z rožnovské knihovny na celý tehdy vydaný set Šrímad Bhágavatamu. A jak jsem později zjistil, knihy si objednal jeden hluchoněmý občan prostřednictvím knihovny poté,co ho vypůjčené knihy natolik zaujaly, že je chtěl mít doma. Uběhlo pár měsíců a přišla další pěkná realizace. Už nestačil pocit, že si občas někdo najde cestu ke knihám Šríly Prabhupády na poličce v oddělení filosofie a tak jsem se pokusil proniknout s časopisem Náma Hatta do čítárny přímo na poličky vedle ostatních časopisů, jelikož bylo zcela jasné, jak si lidé místo knih ve větším raději přečtou nebo vypůjčí časopisy a tak je i větší šance na jejich setkání s učením Šríly Prabhupády. Pokus dopadl úspěšně a Náma Hatta se na pár let usídlila v čítárně rožnovské knihovny. Kolika lidem zprostředkovala dokonalé poznání a pomohla jim na cestě ke knihám, učení a společnosti (ISKCON) Šríly Prabhupády jsem už nezjistil, ani to není tak důležité jako fakt, že stovky a tisíce lidí dostaly šanci poznat milost Šríly Prabhupády prostřednictvím přečtení či jen prolistování Náma Hatty a první kontakt byl zde!

Velmi proto nyní oceňuji projekt Šástra Dána v České republice a věřím, že milostí Krišny, Šríly Prabhupády a oddaných, ať už budou sponzorovat knihy nebo je i sami rozdávat, se knihy dostanou do všech knihoven v zemi, aby všichni lidé měli tu možnost setkat se s knihami, které jim mohou pozitivně ovlivnit nejen tento ale i budoucí životy, neřku-li přivést je zpátky domů! Šástry by měly být darovány nejen každé knihovně, ale i každé škole, dětskému domovu, léčebnám dlouhodobě nemocných, ústavům pro hluchoněmé, slepce (kazety, CD), mentálně postižené, ve věznicím, domovům pro seniory, hospicům, nemocnicím. Prostě všude tam, kde lidé trpí či touží po vzdělání a poznání, poněvadž jak se píše v šástrách, především trpící hledají poznání absolutní pravdy a ti, co přirozeně studují a hledají Absolutní Pravdu. Copak si všechny bytosti ve všech světech nezaslouží zažívat stejné štěstí jaké prožíváme my, jež jsme měli tu možnost a výsadu potkat se s knihami Šríly Prabhupády, které nám tak zásadně pozitivně a radostně změnily a pořád mění naše životy k lepšímu?

Proto i Vy, milí přátelé, zkuste zažít nektarovou milost Šástra Dány na vlastní osobě. Modlím se k Pánu Krišnovi, Šrílovi Prabhupádovi a všem čistým oddaným o milost pro všechny bytosti! Nechť s Jejich požehnáním a Vaším přispěním vzkvétá nektarová Šástra Dána co nejvíce!

Hariból! Váš služebník bhakta Petr Bartoník