Oběť u Pána Narasimhadeva

27.3.2007

Skládám své uctivé poklony Pánu Narasimhadevovi, zdroji vší síly. Ó můj Pane, který máš nehty a zuby jako hurikány, milostivě očisti naše démonské touhy po plodonosných činnostech v tomto materiálním světe. Prosím zjev se v našem srdci a odstraň naši nevědomost, abychom se Tvojí milostí stali nebojácní v zápase o existenci v tomto materiálním světě. (Šrí Nrsimha kavača)

Letošní Gaura - Purnima festival, slavený v chrámu ISKCON Mayapur, měl pro přispívatele Šástra dány zvláštní význam. Byla tam za ně provedena jagja (oběť) u Pána Narasimhadeva. Na obrázku níže čte pudžárí (kněz) Mayapurského chrámu Pánu Narasimhadevovi seznam všech jmen přispívatelů na Šástra dána program. Dále recituje 108 jmen Pána Naraimhadeva a modlí se k Pánu o přízeň a ochranu těmto oddaným.

Další fotografie z ISKCON chrámu v Mayapuru ukazují některé z mnoha vývěsních tabulí se jmény sponzorů (většinou z řad Indů), kteří podpořili různé duchovní činnosti Mayapurského chrámu v době festivalu (šaty Božstev, květiny, bhogu, apd.). Tyto dvě fotografie nijak nesouvisí s výše uvedenou jagjou, slouží pouze pro představu, jak je v Indii tato kultura "přispívání na duchovní aktivity" velmi hluboce zakořeněna.

Všechna sláva oddaným, kteří obětují plody svých činností do ohně distribuce knih z nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust a dávají tím možnost široké veřejnosti obdržet poznání, které jim moderní věda a filosofie nedokáží nabídnout.

Musíme také dodat, že tato oběť u Pána Narasimhadeva (ani žádná jiná akce konaná v rámci programu Šástra dána) nebyla sponzorována z příspěvků přispívatelů, ale sponzorem, který chtěl udělat zvláštní službu oddaným. Příspěvky od přispívatelů jdou výhradně na zaplacení knih a jejich doručení veřejným institucím.