Děkovné dopisy z Vysokých škol

12.11.2007

Téměř všechny Vysoké školy České republiky dostaly nabídku knih BBT nakladatelství, které mohly obdržet do svých vysokoškolských knihoven zdarma od našeho sponzorského programu ŠÁSTRA DÁNA. A jaký je výsledek? 47 VYSOKÝCH ŠKOL OBDRŽELO 294 KNIH Z NAKLADATELSTVÍ BBT. Tabulky jsou v jednotlivých, dříve uveřejněných článcích. Zde prezentujeme pouze některé z mnoha děkovných dopisů, které nám následně začaly přicházet na adresu Centra pro védská studia. Ředitelky a ředitelé univerzitních knihoven jednotlivých fakult (nebo vedoucí knihoven Vysokých škol) vyjádřily vděk za poskytnuté knihy a v mnoha případech nás ujistily, že knihy budou zařazeny do knižního fondu vysokoškolské knihovny a že budou využity jak studenty, tak i profesory. V některých případech dokonce přislíbily, že v případě potřeby mohou poskytnou pozitivní reference plynoucí z kladného jednání s námi. A zde jsou některé z dopisů.