Rozhovor se Šrílou Prabhupádou,
18. ledna 1974, Havaj

17.12.2006

Nitái: Jak se někdo stane "bhágjaván"?

Prabhupáda: Bhágjaván, to je bohatý…Když vyděláte peníze, stanete se bhágjaván. Bhágjaván znamená…je to odvozeno ze slova bhagaván a bhaga znamená bohatství, šest druhů bohatství: Aišvarasja samgrasja vírjasja jašasah šrijah (Višnu Purána 6.5.47). Pokud někdo nevlastní tyto věci do takové míry jako Bhagaván, ale jen částečně, podle svého postavení, nazývá se bhágjaván.

Nitái: Ale v tomto verši, který jste zrovna citoval, se říká ei rúpe brahmánada bhramite kono bhágjaván, takže jak se člověk dostane na tuto úroveň…

Prabhupáda: Díky nám jsou bhágjaván. Dáváme jim službu, tak se mohou stát bhágjaván. Stojí nás to galony krve, abychom z nich udělali bhágjáván. To je oběť oddaných. Tak jako ty jsi třeba chudý. Přijde nějaký bohatý člověk a řekne, "Tak fajn, vezmi si ode mě milion dolarů." Pak budeš okamžitě bohatý. Oddaní se proto takto obětují. Tak jako Vásudéva Datta. Požádal Čaitanju Maháprabhua, "Můj Pane, Ty jsi sem přišel. Vezmi všechny tyto nešťastné lidi zpátky domů k Bohu. Jestli si myslíš, že jsou tak neslavní, že je nemůžeš vzít, pak dej všechny jejich hříchy na mě. Já budu trpět. Prosím vezmi je pryč." To je Vaišnava. Obětuje všechno pro tyto nešťastné darebáky. Proto se stává Kršnovi velice drahým. Kršna říká, na ča tasmán manušjášu (Bg. 18.69). Ti, kteří obětují všechno, aby se rozdali, aby těmto darebákům přinesli štěstí, se stávají okamžitě velice drahými Kršnovi. Tak jako když dá nějaký boháč peníze na veřejně prospěšné věci, vláda si ho okamžitě všimne. Dostane nějaký titul. Proč? Protože dal své vlastnictví pro prospěch veřejnosti. Podobně oddaní rozdávají své vlastnictví těmto nešťastným lidem. Proto jsou hned rozpoznáni. Takový je tento proces. Ale oddaný nechce žádné uznání, avšak ví, že "Můj Pán chce, aby šel tento darebák zpátky domů k Bohu. Zkusím se tedy co nejvíce snažit." Zná mysl svého pána. Proč by ten jinak přicházel a přesvědčoval nás, sarva-dhramám paritradžja mám ekam šaranam vradža (Bg. 18.66). Nemusí to dělat, ale chce toto, "Tito darebáci trpí v těchto hmotných podmínkách. Jsou mými nedílnými částmi, mými syny. Zkusím to s nimi." A oddaní chápou, že "Můj Pán toto chce. Proto to kvůli Němu udělám." Proto je Mu oddaný tak drahý.

Rozhovor vybral: bh. Martin Adámek (rest. Govinda)
Přeložil: bh. Miroslav Kozojed