Kniha za krev !!!

13.6.2008

Darování krve transfůznímu oddělení nemocnice je většinou prováděno nezištně a bez očekávání odměny. Je to dobročinný skutek a ne obchod. Od nedávné doby se ale člověku může stát, že v některých pražských nemocnicích obdrží za tohle lidské gesto (darování krve) knihu Šríly Prabhupády.

Program Šástra Dána se neustále snaží hledat nové způsoby, jak přivést co nejvíce lidí ke knihám Šríly Prabhupády, ale aby si jich zároveň vážili. Jeden z těchto způsobů, který jsme nedávno zrealizovali, je věnovat knihy nemocnicím. Desítky a stovky lidí chodí dnes a denně darovat krev, a nemocnice nemohou dávat žádnou odměnu za tuto lidskou pomoc. Program Šástra Dána navrhl transfůznímu oddělení Všeobecné Fakultní Nemocnice, sídlící na Karlově náměstí v Praze 2, že by jim poskytl knižní odměny pro jejich dárce.

Vedoucí transfůzního oddělení nemocnice – paní Drdová, velice ocenila tyto odměny pro jejich dárce a sdělila nám, že čas od času jim společnosti vydávající různé časopisy věnují některá stará čísla časopisů. Paní Drdová nám řekla: "Naši dárci si většinou váží každého malého dárku, který dostanou, a co potom říci o knize, která pojednává o duchovní moudrosti dávné Indie!“ Vysvětlila nám také, že dárců je příliš mnoho a našimi knihami nemůže obdarovat každého, takže knihy dostanou pouze pravidelní dárci krve.

Program Šástra Dána plánuje dodávat knihy této nemocnici v pravidelných intervalech (každé dva nebo 3 měsíce). Rádi bychom dodávali knihy jako odměnu za krev do více nemocnic v Praze (nebo nemocnic v jiných městech naší republiky), ale kvůli omezenosti příspěvků zatím zůstáváme pouze u této nemocnice, která je považována za (v tomto ohledu) největší.

Můžeme jen poděkovat těm přispívatelům, kteří poskytují finanční prostředky k zakoupení knih a jejich následnému distribuování. Bez těchto nosných pilířů programu Šástra Dána bychom nebyli schopni dát tímto způsobem ani jednu knihu, a proto všichni jsou  v podstatě součást týmu tohoto programu. Těmito přispívateli jsou: Lukáš Mikulecký, Vladimír Kudrna, Bharadvaja dás, Radomil Maršálek,  Michal Hora, rodina Brůžková, Víťa z Přelouče, Jaroslava Kabátová, Roman Kaštil, Rámašriah dás, a další.


(Vlevo) Pravidelná dárkyně krve ve Fakultní nemocnici na Praze 2, která při naší návštěvě obdržela knihu Prabhupáda. Že za tuto knihu byla velmi vděčná, jsme se přesvědčili na vlastní oči.


Velmi ochotná paní Drdová z oddělení transfůze, která bude ráda předávat tyto knihy jejich největším dárcům krve jako odměnu a možná je také bude zvát do naší restaurace Góvinda.


Areál Všeobecné Fakultní Nemocnice


Nemocnice zvenčí