Rozhovor s Hridajánandou Goswámím

16.9.2007

Šástra Dána (ŠD): Víte něco o programu Šástra Dána?

Hridajánanda dás Goswámí (HDG): Ano, něco vím.

ŠD: Znáte náš princip. Většinou umísťujeme knihy do čekáren u doktorů …

HDG: Jistě

ŠD: … zubařů, do kaváren. Dávali jsme i knihovnám, ale teď dáváme hodně do kaváren a podobných míst …

HDG: Jistě , Jistě. Ano, je to výborný program!

ŠD: … A také jsme začali s těmito stojany na knihy. Většinou naplníme stojan malými knihami a umístíme jej do nějakého obchodu v blízkosti domova některé z rodin oddaných, aby se mohli o stojan starat. Doplňují stojan knihami.

HDG: Je to ohromný program, báječný program.

ŠD: Co myslíte, jaké jsou výhody tohoto programu nebo …

HDG: Lidé dostanou knihy! … a čtou je. Dává to lidem šanci vzít si tu knihu dobrovolně, nikdo je nenutí. Myslím, že to je velice účinný a úžasný způsob konání té nejdůležitější činnosti, kterou můžeme dělat, a tím je rozdávání tohoto transcendentálního poznání, které nám dal Šríla Prabhupáda.

ŠD: A co oddaní?

HDG: Ano, a všichni oddaní by se pro tohle měli povzbudit… jinými slovy, chceme být praktičtí. Naše práce pro Prabhupádu je pomoci tomuto světu a měli bychom tuto práci dělat.

ŠD: Někteří oddaní mají strach, že volné rozdávání knih zničí tuto činnost distribuce knih jako takovou.

HDG: Já myslím, že to zachrání tuto činnost. Vždycky budou existovat oddaní, kteří budou inspirovaní jít ven na ulici distribuovat lidem knihy, a to kdekoli mohou jít, a kdekoli jsou schopní jít. Ale když máme takovýto program, který je úžasný, účinný, a který dělá tolik dobrého pro svět, těžko tento program zastavíme jen proto, že se někdo bojí, že to něco ovlivní. Je to úžasný a účinný program, který zachraňuje svět.

ŠD: Prabhupáda zjevně vyřkl nějaký výrok proti volnému rozdávání knih.

HDG: Prabhupáda řekl tyhle výroky, aby jeho knihy šly ven. Prabhupáda závisel na nás, na našem pochopení světa ve kterém žijeme, kultury, ve které žijeme, abychom nalezli vhodný, uctivý a efektivní způsob šíření jeho mise. Prabhupáda nebyl dogmatický co se týká praktických detailů. Myslím, že je to jen otázka nalezení způsobu, jak se dostat k lidem, aby dostali tyhle knihy způsobem, který úctyhodně vyplní náš účel, Prabhupádův účel – bez toho, abychom byli fanatičtí a dogmatičtí.

ŠD: Něco jiného?

HDG: Hare Krišna! Jen jsem chtěl říct, že kdokoli může pomoct tomuto Šástra Dána programu, já ho povzbuzuji, ať to udělá. Zní to jako velkolepý způsob rozdávání velkého množství Prabhupádových knih lidem, kteří je chtějí číst, a to bez nějakých velkých problémů.

ŠD: Děkujeme Maharádži.

 

Zdroj - sastradana.com (včetně video záznamu):

http://sastradana.com/2007/09/hh-hridayananda-dasa-goswami/