Bhakti Purušottama Swámí o Šástra Dáně

14.7.2007

Komentář Bhakti Purušottamy Swámího při Šástra Dána prezentaci na letním táboře Náma Hatta v Protivanově 5.7.2007

... a někteří z našich studentů (brahmačárínů) v Indii chodí do úřadů a tam rozdávají knihy, a někteří chodí ke kongregačním členům a těm prodají sto, dvě stě, nebo čtyři sta Bhagavad-Gít. Tímto způsobem se dostane více knih do každého domu. Tito kongregační členové vezmou tyto knihy a rozdají je svým přátelům, známým, rodinným členům a pak se ještě starají o lidi, kterým tyto knihy dali. Tímto způsobem se více lidí stává oddanými Krišny. V Indii dáváme tyto knihy také do vězení a nemocnic. Takže je úžasné, že se i u Vás dávají knihy do těchto míst, a jak jsme viděli v projekci, dáváte knihy i do kadeřnictví a do různých čekáren, a i když si lidé přečtou i jen jednu řádku, tak z toho mají velký prospěch. A není to jen v Indii, ale i v Americe - Los Angeles, San Diego, tam také běží tento program Šástra Dána. Takže to je revoluční způsob, jak rozdávat více knih. A dává také příležitost kongregačním členům, aby se zúčastnili rozdávání knih. Protože grihasta oddaní, kteří nemají moc času jít rozdávat knihy, tak vydělají peníze a něco dají na tento program Šástra Dána. Jiní oddaní knihy rozdají a oddaní - přispívatelé se nepřímo zaměstnávají v rozdávání knih. Jak víte, Šríla Prabhupáda řekl, "Jestli mě chcete potěšit, rozdávejte moje knihy".Takže rozdávání knih je proces, kterým se můžeme spojit se Šrílou Prabhupádou. Rozdávání knih znamená dělat osobní službu pro Šrílu Prabhupádu. Jak čas běží, máme mnoho nových způsobů v oblasti kázání. Uběhlo jen 30 let a my jsme našli tolik nových způsobů kázání. A jak čas poběží dál, bude vznikat mnoho dalších způsobů kázání. Takže podle místa, času a okolností se naše způsoby kázání mohou lišit. Ale proces rozdávání knih, ten se nezmění. Ten zůstane po 10 000 let. Proto by se každý kongregační člen měl zaměstnat v tomto rozdávání knih. Způsob, jakým se identifikujeme jako členové rodiny Šríly Prabhupády je, že budeme rozdávat jeho knihy. Takže kongregační oddaní mohou buď sami rozdávat knihy a nebo dát příspěvek na knihy, které se potom rozdají takovýmto způsobem do institucí. V Indii se díky Šástra Dána programu zvýšil počet rozdaných knih stokrát. Takže je to velice pěkný program a já bych chtěl požádat všechny kongregační oddané, aby se ho účastnili. Šástra Dána program kí - Jay.

Dodatek Bhakti Purušottamy Swámího
Stojí to mnoho úsilí distribuovat knihy. Oddaní raději dělají jiné činnosti než rozdávání knih, jako je zpívání, tancování, padayátra, …apod., protože tam se nesetkají s obtížemi jako při samotné distribuci knih. Když pobývám v Indii v Mayápuru, vždycky říkám brahmačárínům (studentům): "Když budete rozdávat knihy, budete se setkávat s problémy a překážkami, a tím se vaše závislost na Krišnovi bude prohlubovat". Někdy nás lidé při rozdávání knih na sankírtanu přijímají hezky, někdy nám vynadají, někdy nás odmítají, a tímto způsobem se učíme tolerovat. Takže vím, jak je těžké pokračovat s tímto rozdáváním knih. Ale co je podstatné, prospěch jde na ty osoby, kteří přispívají na tento program. Za to dostanou speciální milost Šríly Prabhupády.

V Indii je teď jedna hodina v noci a já jsem byl před touto prezentací velice unavený, ale přesto jsem sem chtěl jít, abych dostal nějaké požehnání.