Společné rozdávání knih Šríly Prabhupády Blog

kolin_03

Knihovny obcí okresu KOLÍN

Během listopadu 2014 jsme rozdávali knihy v okrese Kolín. Rozdalo se celkem 315 knih Šríly Prabhupády do asi 50-ti obecních a městských knihoven. (K tomu dalších 200 knih od Iskconských duchovních učitelů, které sponzorovali...

prostejov_30

Distribuce do okresu Prostějov

Na začátku června tohoto roku jsme byli svědky spolupráce oddaných z Moravy, konkrétně z Náma Hatta centra Lutotín, kteří pod vedením Muni Priya prabhu dali dohromady částku potřebnou na zakoupení knih do celého okresu...

rakovnik_13

Knihovny obcí okresu Rakovník

Sponzorský program Šástra Dána rozdal téměř 450 knih do knihoven tohoto okresu, který měl asi 50 obcí s knihovnou. Děkujeme přispívatelům, díky kterým byly tyto knihy rozdány.

nymburk_039

Distribuce do okresu Nymburk

Během podzimu a zimy 2013 rozdal program Šástra Dána knihy do všech (sedmdesáti) obecních a městských knihoven okresu NYMBURK. Celkem se rozdalo kolem 400 knih, a podle fotografií níže byli všichni obdarovaní moc vděční...

beroun_018

Distribuce do okresu Beroun

Prohlédněte si fotografie z distribuce do velkých i malých knihoven okresu Beroun, kterou jsme mohli během jara a léta 2013 uskutečnit díky Vám, přispívatelům a podporovatelům tohoto programu Šástra Dána!

podzim2012_23

Podzim 2012 – Téměř 500 knih do okresu KLADNO!

V obcích okresu KLADNO se tentokrát rozdalo téměř 500 knih Šríly Prabhupády. Podle Purušotamy Kšetry Prabhu, který, jak je vidět na fotografiích níže, opět knihy distribuoval, byl tento okres nejvíce přívětivý k přijímání knih...